نرم افزار حقوق و دستمزد شماران

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان یکی از وقت‌گیرترین و خطاپذیرترین فعالیت‌های مستمر سازمان است که همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع‌آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق حقوق و مزایای پرسنل همراه خواهد بود. در نرم‌ افزار حقوق و دستمزد شماران انواع استخدام، مزایا و کسور، آیین‌نامه‌های محاسباتی پرداخت و ... به‌صورت پارامتریک قابل تعریف بوده و کاربر قادر است که شرایط پرداخت را با توجه به مقررات سازمان خود تعیین نماید. توانایی محاسبه تسویه حساب گروهی و محاسبات پیچیده معوقه حقوق و ثبت کارکرد کارکنان به‌تفکیک هر پروژه از ویژگی‌های مهم این نرم‌افزار به شمار می‌آید.

 حقوق دستمزد در تمامی سازمان‌ها بدلیل پیچیده بودن محاسبات مختلف و همچنین تنوع محاسبات از مشکلترین موضوعات مورد بحث در سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد.
اهمیت این محاسبات وقتی بیشتر می‌گردد که ارتباط و تأثیر آن با هزینه‌ها و بحث بهای تمام‌شده مشخص گردد. تأثیری که حتی بر روی کیفیت نیروی انسانی به عنوان ابزار کنترل‌کننده تشویقات و تنبیهات بکار گرفته می‌شود.

امکانات
 تعریف تنظیمات نحوه محاسبه مالیات به‌صورت سالانه و ماهانه بر اساس نیاز کاربر
 تعریف انواع استخدام، جداول مالیاتی، احکام و پارامترهای محاسبه
 تعریف انواع وام، اعتبار، پس‌انداز، بیمه تکمیلی و کسورات متفرقه
 تعریف انواع رتبه، گروه‌های شغلی و تیم‌های کاری و رشته‌های تحصیلی
 تعریف مراکز هزینه و قسمت‌های مراکز هزینه
 تعریف مشاغل و تعریف سمت‌ها
 تعریف جداول مالیاتی برای سال‌های مختلف
 تعریف فرمول‌های محاسباتی برای هر یک از اقلام حقوق و مزایا
 تعریف وضعیت استخدامی و الگوهای محاسبه حقوق
 تخصیص الگوی محاسباتی فردی و گروهی به پرسنل
 ثبت احکام پرسنل به‌صورت فردی و گروهی
 محاسبه و ثبت مساعده، مزایای طی ماه، عیدی، بازخرید مرخصی به‌صورت فردی و گروهی
 انتقال کارکرد از فایل دلخواه
 ایجاد فایل بانک، بیمه و مالیات بر اساس قوانین و مقررات
 تعریف انواع الگوی سند حقوق
 صدور اسناد عیدی، بازخرید خدمت به‌صورت ماهانه
 صدور قرارداد کار به‌صورت گروهی و خودکار
 امکان ترک کار گروهی پرسنل
 امکان صدور حکم گروهی و قرارداد پرسنل
 امکان محاسبه حقوق معوقه
 امکان محاسبه تسویه حساب کارکنان به‌صورت مکانیزه
گزارشات
 ارایه لیست سالانه حقوق و دستمزد به‌تفکیک وضعیت استخدام و محل خدمت
 ارایه فیش حقوق
 لیست و لوح فشرده بیمه، مالیات و بانک
 لیست ماهانه و سالانه حقوق و دستمزد
 لیست سایر مزایا و کسورات به‌تفکیک پرسنل، محل خدمت و نوع استخدام
 لیست اقساط وام کارکنان، اعتبار کارکنان به‌تفکیک نوع وام و اعتبار
 لیست پرداخت‌های بیمه تکمیلی به‌تفکیک پرسنل، محل خدمت و نوع استخدام
 لیست خلاصه وضعیت مالیات به‌تفکیک هر ماه
 تهیه فایل بیمه و مالیات به‌تفکیک شعب و کارگاه‌ها
 گزارش قراردادهای کاری به‌تفکیک پرسنل، نوع استخدام و محل خدمت
 گزارش دوره‌ای هزینه‌های حقوق به‌تفکیک سال، ماه، پرسنل و مرکز هزینه
 گزارش مقایسه‌ای احکام پرسنل
 گزارشات لایه‌ای حقوق و دستمزد
 گزارش بازخرید خدمت کارکنان
 گزارش تسویه حساب کارکنان
 امکان تهیه فایل بیمه و مالیات به‌تفکیک شعب و کارگاه‌ها
 امکان تهیه فایل خزانه
 امکان تهیه گزارش درخواست وجه از خزانه
 

منتشرشده در سایر