در سازمان‌ها اعم از خدماتی، بازرگانی و تولیدی، واحد فروش به‌عنوان واحد درآمدزا تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری‌های مدیران دارد که در صورت کارکرد نامطلوب می‌تواند کل سازمان را دچار اختلال کند.

در فرایند فروش عوامل زیادی مانند کالا، مشتری، شرایط پرداخت، پراکندگی جغرافیایی تأثیرگذار هستند که تبادل اطلاعات این عوامل با سایر واحدها اهمیت زیادی دارد، به همین دلیل یک نرم‌افزار فروش به‌تنهایی نمی‌توان آینه تمام نمای عملیات سازمان باشد و فقط بخشی از اطلاعات واحد فروش را نشان می‌دهد و به دلیل جزیره‌ای بودن در عملکرد سازمان بهبودی ایجاد نمی‌گردد.

تفکیک اطلاعات سازمان به بخش‌های مختلف و نرم‌افزارهای مستقل، عامل کاهنده در کیفیت اطلاعات سازمان بوده و هم‌افزایی لازم (synergy) برای نمایش یکپارچه عملکرد سازمان را ندارد درصورتی‌که نرم‌افزار یکپارچه می‌تواند تبادل اطلاعات بین همه واحدها را برقرار و نیاز مدیران به گزارشات لحظه‌ای را تأمین و تصمیم‌گیری را آسان سازد.

منتشرشده در نرم افزارها

نرم‌افزار فروش شماران به‌منظور ثبت اطلاعات درآمدی سازمان‌ها شامل فروش کالا و کسب درآمد از طریق ارایه خدمات تهیه شده است. فرآیند فروش از مرحله دریافت و تایید سفارش مشتریان، صدور پیش فاکتور، دستور تحویل کالا، حواله خروج کالا و صدور فاکتور فروش را در بر می‌گیرد. از این نرم‌افزار علاوه بر فرآیند فوق می‌توان از فرآیندهای کوتاه‌تر دیگر نیز استفاده کرد. ارایه گزارشات و آمارهای متنوع فروش و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و سود و زیان فروش هر کالا از ویژگی‌های نرم‌افزار است.

نرم‌افزار فروش شماران به‌منظور مدیریت درآمدهای سازمان‌ شامل فروش کالا و خدمات ارائه شده است. بهینه‌سازی سیاست‌های فروش بر اساس سودآوری به تفکیک محصولات، مشتریان و مراکز فروش و همچنین بهبود رویه‌های فروش شامل قیمت‌گذاری و اعطای تخفیفات از پیامدهای استفاده از گزارش‌های متنوع این نرم‌افزار است.