بهای تمام شده

بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی ابزار بسیار مفید و مهم برای مدیران شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی هست که به کمک این ابزار بتوانند قیمت دقیقی از بهای تمام شده کالا و خدمات را بدست آورده و برای آینده نیز بتوانند برنامه ریزی های بهتری تعریف نمایند.

بهای تمام شده علاوه بر کارخانجات و صنایع تولیدی ، در دیگر صنایع همچون بانکها ، شرکتهای بیمه ، حمل و نقل و دیگر موارد کاربرد بسیار مناسبی دارد.که به استفاده کنندگان از این ابزار در حال اضافه شدن می باشد.

حسابداری صنعتی طی یک فرآیند مشخص موجب شناسایی بهتر هزینه ها ، اندازه گیری، طبقه بندی، تلخیص و جمع آوری نموده که در معنا به این فرآیند د این ساختار هزینه یابی گفته می شود.
نرم افزار بهای تمام شده شماران سیستم علاوه بر موارد گفته شده ، کاربردهای بسیاری در این راستا ارایه می کند که می توانید با کلیک بر روی این متن ، اطلاعات کامل این محصول را مشاهده نمایید.