موسسه حسابرسی شماران

 

موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی شماران به‌منظور انجام خدمات و مشاوره مالی، حسابداری، مدیریتی و مالیاتی و همچنین کنترل عملکرد حسابداری در شرکت‌ها، در سال 1363 آغاز به کارکرد.
این موسسه بیش از 10 سال طراحی سیستم شرکت‌های مختلف را در دستور کار خود قرار داده و یکی از اهداف این موسسه طراحی سیستم مدیریت مالی با هدف بهبود در فرایندهای مالی برای سازمان‌های خصوصی و دولتی است.