سمینار آموزشی بهای تمام شده راهبران شماران سیستم

در راستای استقبال مشتریان از سمینار های آموزشی سیستم انبار و کالا و حقوق و دستمزد شرکت راهبران شماران سیستم در حال آماده سازی مقدمات کار جهت برگزاری سمینار آموزشی بهای تمام شده در هشتم آبان سال 94 می باشد . طبق نظر جناب آقای مهندس قادری معاونت بازرگانی و اداری شرکت راهبران که اجرای این سمینار زیر نظر ایشان صورت می پذیرد و مذاکره و جزئیات سمینار از ایشان جویا شدیم و ایشان عقیده دارند :

" سمینار بهای تمام شده جزء جذاب ترین و پر طرف دار ترین سمینار شرکت راهبران شماران سیستم می باشد با توجه به شرایط سال های اخیر و حساسیت شرکت های تولیدی در حوزه هزینه یابی و بهای تمام شده کالا ها در فرآیند تولید و فروش جذابیت بیشتر نیز شده است یکی از نکات با اهمیت این سمینار برگزاری ، توسط جناب آقای مهندس لطفی معاونت استقرار و پشتیبانی شرکت راهبران شماران سیستم می باشد که تمامی به روش های این حوزه را ارائه خواهند نمود .

این سمینار در حوزه های :

  •  اهمیت مدیریت بهای تمام شده با توجه به فرصت ها و تهدیدات موجود در نظام تولیدی کشور
  •  تحلیل نتایج و دستاوردهای بهای تمام شده به تفکیک هر سفارش و هر کالا
  •  مدیریت بهای تمام شده در حال و گذشته
  •  برآورد بهای تمام شده قبل از تولید
  • تحلیل انحرافات بهای تمام شده و انحرافات تولید
  •  آموزش آنالیز بهای تمام شده با توجه به گزارشات تولید
  •  تشریح مکانیزم های تسهیم هزینه ها با مبنای تسهیم متفاوت با مبنای گوناگون در تسهیم
  •  تحلیل سود و زیان هر کالا

نکته قوت دیگر این سمینار حضور مدیران مالی و کارشناسان و صاحب نظران می باشد که سطح تجربیات اجرایی در این حوزه را به شدت ارتقا خواهد داد "