جشن پایان سال 97 شرکت شماران سیستم

جشن پایان سال 97 شرکت شماران سیستم و شرکت راهبران شماران سیستم در دریاچه لفور برگزار شد.

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی