گزارش ساز: بسیاری از سازمان ها برای اتخاذ تصمیم به گزارش‏ ها‏ی خاص نیاز دارند

. نرم‏ افزار گزارش ساز برنا امکان ایجاد و ساخت گزارش را به شیوه دلخواه در اختیار سازمان ها‏ ‏قرار می‌دهد.‏ ارائه گزارش های اختصاصی به همراه‏ ‏نمودار از قابلیت‌های این نرم ‏افزار است.

ویژگی‌ها:

  • ایجاد ارتباط بین گزارش‌ها با فرم‌های اصلی در نرم‏افزار
  • تنظیم گزارش‌های چندبعدی
  • تعیین حقوق دسترسی
  • امکان چاپ و پیش‌نمایش و تغییرات کامل در تنظیمات چاپ