کارگزینی: ثبت و نگهداری اطلاعات احکام و قراردادهای پرسنل‏ ‏از بدو ورود بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‏ها‏ی داخلی یکی از ضروریات سازمان ها است

در نرم‏افزار برنا، ‏ امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و سوابق کارکنان،  تعیین فرمول‌های محاسبه حقوق منطبق با قوانین‏ ‏یا با شرایط خاص سازمان ها و محاسبه انواع معافیت‌ها فراهم‌شده است.

ویژگی‌ها:

  • امکان ایجاد روش‌های متفاوت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
  • پارامترهای محاسبه مزایا، ‏ کسور سایر و الگوهای محاسبه حقوق و انواع استخدام
  • تعریف وضعیت استخدامی ‏و ثبت احکام پرسنل به‌صورت فردی
  • انتقال کارکرد از دستگاه‌های حضور و غیاب
  • تسویه‌حساب کارکنان به‌صورت خودکار
  • ارائه فرمت‌های ویژه بانک، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
  • گزارش تاريخچه احكام پرسنل، ‏ سوابق كاري، ‏آموزشي، ‏تحصيلي و افراد تحت تكفل