پیگیری فرآیندها: پیگیری فرآیندها با نگاهی یکپارچه و فرایندی به موضوعات سازمان می‏پردازد

. به طور مثال در فرایند فروش، ‏اطلاعات را از هنگام ثبت سفارش مشتریان تا تحویل کالا و صدور فاکتور فروش پیگیری و گزارش آن در اختیار مدیران قرار می‌گیرد. نظارت بر فرایندهای سازمانی از ویژگی‏ها‏ی این نرم‏ افزار محسوب می‏شود

ویژگی‌ها:

  • پیگیری فرآیند درخواست خرید و رسید کالا
  • پیگیری فرآیندهای خرید، ‏ انبار، ‏ فروش، ‏ کنترل کیفی
  • پیگیری فرآیند سفارش فروش تا مرحله تحویل به مشتری