فروش: مدیریت درآمدهای سازمان‏ ‏بسیار مورد توجه ذی نفعان‏ ‏است

کنترل فرآیند فروش از مرحله دریافت و تائید سفارش مشتریان، ‏ صدور پیش‌فاکتور، ‏دستور تحویل کالا، ‏حواله خروج کالا و صدور فاکتور فروش در نرم‏ افزار یکپارچه وجود دارد.‏‏ ‏ارائه گزارش‏ ها‏ی و آمارهای متنوع فروش و اظهارنامه مالیات بر ارزش‌ افزوده و سود و زیان فروش هر کالا از ویژگی‌های نرم ‏افزار فروش برنا است.

ویژگی‌ها:

  • تعریف مشخصات مشتریان و سقف اعتباری نقدی و اسنادی و کنترل اعتبار
  • امکان تعریف مالیات بر ارزش‌افزوده به تفکیک سال
  • صدور فرم سفارش کالا، ‏ پیش‌فاکتور فروش، ‏ حواله فروش و فاکتور فروش
  • صدور فاکتور فروش و برگشت از فروش ارزی
  • تعریف بازاریاب و فروشنده و صدور اتوماتیک سند حسابداری
  • دسترسی به مشتریان بر اساس گروه اشخاص
  • امکان ثبت نحوه تسویه فاکتور فروش و ارائه گزارش‏ها‏ی آن
  •  گزارش‏ها‏ی ماهانه فروش به تفکیک کالا، ‏ گروه کالا و اشخاص
  • گزارش سود و زیان فروش کالا و اشخاص
  • گزارش اظهارنامه ارزش‌افزوده