صورت‏ های مالی: صورت‏های مالی قابل اتکا، مبنای تصمیم‏گیری مدیران است

در نرم ‏افزار برنا، بر اساس استانداردهای مورد تائید سازمان حسابرسی‏، ‏گزارش‏ها‏ی یکپارچه و صورت‏های مالی اساسی و دلخواه، تعبیه شده است.

ویژگی‌ها:

  • استفاده از پارامترها در تهیه صورت‏ها و همچنین تهیه نسبت‌های مالی
  • گزارش‏ها‏ی‏ ‏مالی متنوع و خاص هر شرکت
  • صورت‏های مالی اساسی‏ ‏مانند سود و زیان، ‏ ترازنامه و.‏..
  • گزارش مقایسه‌ای صورت‏ها و نسبت‏ها‏ی‏ ‏مالی دوساله
  • یادداشت‏ها‏ی پیوست به صورت خودکار