داشبورد مدیریتی: داشبورد مدیریت نرم ‏افزاری است که با تعریف شاخص‏ ها‏ی کلیدی، گزارش ‏ها‏ را‏ ‏به‌ صورت گرافیکی و تحلیلی ارائه می‏کند

در این نرم ‏افزار مدیران با نگاهی گذرا، آمار ارزشمندی از فعالیت‏ها‏ی سازمان را به صورت داشبورد مدیریتی مشاهده می‏کنند.‏ این نرم ‏افزار بستر مناسبی برای تصمیم سازی مدیران است.‏

ویژگی‌ها:

  • شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) با استفاده از فرمول ساز حرفه‌ای بر اساس پارامترهای سنجش
  • تعیین شاخص‌ها با تعریف نقطه هدف و محدوده‌های کارایی هدف به‌صورت کاملاً پارامتریک
  • طراحی گزارش‌های تحلیلی بر اساس نمادهای عقربه‌ای و تهیه نمودارهای آماری
  • گزارش‌های عمقی (Drill Down) شاخص‌ها و نمودارها بر اساس ساختار درختی
  • نمایش داشبورد اختصاصی برای هر یک از مدیران بر اساس تنظیمات پیش‌فرض