حقوق و دستمزد: محاسبات حقوق، مزایا و سایر پرداختی‌های مرتبط با کارکنان از موارد زمان‌بر در سازمان به شمار می‌رود

محاسبات حقوق و دستمزد، ‏ مساعده، ‏علی‌الحساب‌های پرداختی، ‏محاسبات عیدی و پاداش و تهیه فایل‌های بیمه و مالیات و .‏.. و گزارش‏ها‏ی مرتبط در این نرم ‏افزار به سهولت امکان پذیر‏ ‏است.

ویژگی‌ها:

  • قابلیت فرمول نویسی بر اساس پارامترهای حقوق هر شرکت
  • محاسبه پرداخت‌های طی ماه و تنظیم و صدور اسناد ماهانه، ‏ عیدی و بازخرید خدمت
  • امکان نحوه محاسبه مالیات به‌صورت سالانه و ماهانه بر اساس نیاز
  • تعریف وضعیت استخدامی‏ و ثبت احکام پرسنل به‌صورت فردی و گروهی
  • امکان محاسبه حقوق معوقه و تسویه‌حساب کارکنان به‌صورت خودکار
  • ارائه لیست سالانه حقوق و دستمزد به تفکیک وضعیت استخدام و محل خدمت
  • گزارش دوره‌ای هزینه‌های حقوق به تفکیک سال، ‏ ماه، ‏ پرسنل و مراکز هزینه