حسابداری: صدور خودکار اسناد حسابداری و‏ مشاهده لحظه ای دفاتر، ترازها و صورت‏های مالی یکی از مزایای نرم افزارهای پیشرفته حسابداری به شمار می آید

نرم ‏افزار حسابداری برنا، عملیات انجام شده توسط سایر نرم افزارها را به¬صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل می کند. تشخیص سرفصل حساب ها و ثبت هم زمان با عملیات از ویژگی های  این نرم‏افزار است.

ویژگی‌ها:

  • طبقه‌بندی حساب‌ها در سطح گروه،کل، معین و 7 سطح تفصیلی به‌صورت یگانه (انحصاری) و شناور
  • ثبت خودکار اسناد مالی از طریق عملیات جاری بر اساس الگوی پیش‌فرض سند (منطبق با استانداردها)
  • انتقال اسناد به‌صورت موردی و گروهی از یک شرکت ‌به‌ شرکت دیگر
  • ثبت عملیات به‌صورت ارزی و ریالی یا هم‌زمان
  • تهیه اسناد تفکیکی، ‏ روزانه و ماهانه برای ثبت دفاتر
  • گزارش مرور حساب‌ها در سطح کل، ‏ معین و تفصیلی
  • نمایش ترازها، ‏ دفاتر تا سطح اسناد حسابداری
  • گزارش‌ هزینه‌ها به تفکیک دوایر، ‏ عوامل و مراکز هزینه و ماتریس عوامل و مراکز
  • گزارش حساب‌های تفصیلی در سال‌های مختلف
  • گزارش حساب اشخاص به‌صورت تفکیکی در هر حساب