بهای تمام‌شده: مديران براي مقاصد برنامه‌ريزي و كنترل عمليات سازمان، به گزارش‏ها‏ی حسابداري بهای تمام شده اتكا می‌کنند

نرم ‏افزار بهای تمام شده برنا بهای تمام شده محصولات، نیم ساخته را به تفکیک مواد، دستمزد و سربار در پایان هر ماه‌ محاسبه و گزارش می‏کند این گزارش ها به‌طور کامل با صورت عملکرد قابل تطبیق است.‏ ‏

ویژگی‌ها:

  • جمع‌آوری اطلاعات به سهولت و دقت از سیستم‌های عملیاتی
  • محاسبه نرخ ساعتی دستمزد مراکز هزینه به تفکیک ماه و سال
  • محاسبه حاشیه سود ماهانه و سالانه فروش محصولات
  • تشریح سند بهای تمام‌شده تا سطح عملیات اجرایی
  • گزارش بهای تمام شده محصولات
  • گزارش عملکرد بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و کنترل با حساب‌های مالی