انبارتعدادی: به‌ روز بودن اطلاعات انبار در شرکت‌های تولیدی، ‏صنعتی و بازرگانی برای کنترل موجودی‌ها سبب بهره وری منابع سازمان می‏شود

در نرم ‏افزار برنا، ‏قابلیت‌های متعددی از قبیل ثبت و نگهداری گردش موجودی کالا و فرآیندهای مرتبط با آن لحاظ شده است. تهیه گزارش‏ها‏ی متنوع و تفصیلی موجودی‌های انبار از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد این نرم افزار است.

ویژگی‌ها:

  • تخصیص شناسه‌های مختلف برای هر کالا (کد کالا، ‏ شماره فنی، ‏ شماره سفارش، ‏ شماره ردیابی)
  • کنترل نقطه سفارش، ‏ موجودی احتیاطی، ‏ حداکثر موجودی و اقلام راکد و کم گردش
  • گردش تفصیلی کالا در انبارها به تفکیک هریک از ورودی‌ها، ‏ خروجی‌ها و انتقالی‌ها
  • انبارگردانی به‌صورت تک شمارشی و سه شمارشی و لیست مغایرت انبارگردانی
  • انجام کنترل کیفی کالا و ثبت نتیجه واحد QC
  • گزارش نقطه سفارش کالاها، ‏ میزان سفارش و زمان تأمین مواد و کالا
  • گزارش موجودی کالا بر اساس سفارش، ‏ گروه کالا و کد کالا
  • گزارش کلی موجودی کالا بر اساس گروه کالا، ‏ کد کالا و نوع کالا