اعتبارات و تسهیلات: جذب اعتبارات و منابع مالی و بازپرداخت به موقع آنها از نیازهای با اهمیت سازمان است

در نرم ‏افزار برنا، ‏امکان ثبت اطلاعات تسهیلات دریافتی، ‏‏پرداخت اقساط و سایر عملیات مرتبط با اعتبارات فراهم‌ شده و به‌صورت یکپارچه با سایر نرم افزارها در ارتباط است.

ویژگی‌ها:

  • نگهداری اطلاعات اعتبارات و تسهیلات مالی دریافتی
  • تعریف مبلغ وام، ‏ تعداد اقساط، ‏ مبلغ هر قسط و مبلغ بهره برای هر وام
  • تفکیک اصل و بهره هر قسط پرداختی
  • گزارش اقساط پرداختی و مانده وام‌ها
  • گزارش هزینه بهره سال جاری و سال‌های آتی برای وام‌ها
  • ارتباط یکپارچه با نرم‏افزارهای خزانه‌داری و حسابداری