گزارش ساز: انتخاب فیلدها و ستون‌های گزارش از داخل فرم‌ها و ایجاد QUERY در همان لحظه و ...

استفاده از گزارش‌های و آمارهای متنوع که متناسب با نیاز هر سازمان تهیه می‌شود، به مدیران سازمان‌ها در سنجش میزان دستیابی به اهداف و آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و اتخاذ تصمیمات صحیح یاری می‌رساند. نرم‌افزار گزارش ساز شماران ابزار قدرتمندی جهت ساخت گزارش‌های مدیریتی است. این نرم‌افزار مدیران را قادر می‌سازد تا علاوه بر گزارش‌های موجود در تمامی نرم‌افزارهای شماران، گزارش‌های اختصاصی خود را طراحی و اجرا نمایند.

 امکانات

 • دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی نرم افزار (MS SQL SERVER)
 • ارسال نتیجه اطلاعات به فرمت‌های مختلف مانند:EXCEL ,HTML ,XML
 • امکان چاپ، پیش‌نمایش چاپ و تغییرات کامل تنظیمات چاپ
 • امکان نشانه‌گذاری شرطی بر روی جدول نمایش گزارش
 • طراحی گزارشات عادی یا چند بعدی توسط کاربر
 • انتخاب ستون‌ها، سطرها و تعریف عنوان ستون‌ها
 • طراحی گزارش با استفاده از ابزارهای پیشرفته
 • امکان انتخاب شاخص‌ها و فیلدهای بانک اطلاعاتی
 • تعریف محدوده‌های مختلف گزارشگری
 • استفاده و ترکیب فیلدها
 • توانایی محاسباتی و تغییر در نتیجه عملیات
 • مرتب‌سازی فیلدهای انتخاب شده
 • انتخاب فیلدها به صورت DRAG & DROP 
 • ایجاد گروه‌های مختلف اطلاعاتی در سطرها یا ستون‌ها
 • نوشتن QUERY توسط کاربران از بانک‌های اطلاعاتی
 • ذخیره‌سازی مدل‌های مختلف گزارش که توسط کاربر به وجود آمده در لیست گزارشات با نام دلخواه
 • ذخیره‌سازی نتیجه گزارشات طراحی شده
 • طبقه‌بندی گزارشات برای هر زیرسیستم به‌صورت جداگانه
 • نمایش چارت به‌صورت هم‌زمان با انتخاب اطلاعات در جدول گزارش