چارت سازمانی: تعریف چندین چارت سازمانی مستقل و تعیین ارتباط بین آنها، تعریف کاربران غیر سازمانی، ...

تعریف چندین چارت سازمانی مستقل و تعیین ارتباط بین آنها
تعریف رده‌های سازمانی
تعریف پست‌های سازمانی و انتساب یک یا چند پست به افراد
تعریف کاربران غیر سازمانی
تعریف تاریخ انقضا بر روی پست‌های سازمانی و کاربر
اعمال کنترل‌های امنیتی بر روی کاربر از طریق دسترسی‌های شبکه داخلی (Domain Controller)
تعریف گروه‌های کاربری جهت سهولت در تعریف دسترسی‌ها

آدرس: تهران -خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پلاک ۴، ساختمان شماران
تلفن تماس : 02189334
پست الکترونیکی : info@shomaran.com
تکمیل فرم درخواست دمو