مدیریت دانش: تعریف فرم‌های مدیریت دانش به‌دلخواه کاربر و گردش فرم‌های تولید شده در محیط گردش کار

هر سازمان براي دستيابي به اهداف خود، از مجموعه دانشي استفاده مي‌كند كه نزد تك‌تك افراد و در ذهن آنها انباشته شده است. به همين دليل، سازمان‌هاي پيشرو اقدام به جمع‌آوري دانش نهفته نزد پرسنل و گروه‌هاي كاري مي‌كنند.
مديريت دانش در سازمان‌ها، به ايجاد فرهنگ اشتراك دانش ميان كارمندان كمك مي‌كند. گرچه دانش مي‌تواند توسط افراد كسب شود، ولي براي اينكه سودمند واقع شود، لازم است همه اعضاي گروه در آن سهيم شوند. نرم‌افزار اتوماسیون اداری شماران، زيرساخت‌هاي لازم براي پياده‌سازي مدیریت دانش را فراهم كرده است.  • تعریف فرم‌های مدیریت دانش به‌دلخواه کاربر
  • گردش فرم‌های تولید شده‌ی مدیریت دانش در محیط گردش کار
  • امکان آرشیو دانش فنی
  • امکان پرسش و پاسخ برای یک فرم دانش فنی