بایگانی: بایگانی مکاتبات پس از سیر اداری آنها با توجه به سطح دسترسی، خروج از بایگانی و ارسال مجدد به آن

در هر سازمان نتایج طرح‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات، مکاتبات داخلی و بین سازمانی منجر به ایجاد روز افزون سوابق اداری به صورت اسناد می‌گردد. این اسناد حاوی اطلاعات و تجربیات گران بهایی است که یکی از ابزارهای مهم مدیریت در تصمیم‌گیری‌هامحسوب می‌گردد. لذا این اسناد می‌بایست به‌گونه‌ای مدیریت و طبقه‌بندی گرددکه اولا دسترسی سریع به آنها امکان‌پذیر باشد و ثانیا در نگهداری اسناد دقت شود که این امر باعث کاهش هزینه و سهولت مراجعه کاربران به اسناد می‌شود.

بایگانی در نرم‌افزار اتوماسیون اداری شماران امکان بازیابی سریع و آسان به اطلاعات پرونده‌ها و مکاتبات را جهت انجام امور و پاسخگویی به مراجعات فراهم آورده است.

 

  • قابلیت مشاهده و استفاده از هر مدرک ثبت شده توسط چندین کاربر به‌طور همزمان
  • جستجوی سریع و پیشرفته در اسناد، مدارک و نامه‌های ثبت شده
  • امکان بایگانی مکاتبات پس از سیر اداری آنها با توجه به سطح دسترسی
  • امكان گزارش‌گيري تركيبي، متنوع و سريع، با مشخصات در خواستي
  • امکان خروج از بایگانی و ارسال مجدد