محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان یکی از وقت‌گیرترین و خطاپذیرترین فعالیت‌های مستمر سازمان است که همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع‌آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق حقوق و مزایای پرسنل همراه خواهد بود. در نرم‌افزار حقوق و دستمزد شماران انواع استخدام، مزایا و کسور، آیین‌نامه‌های محاسباتی پرداخت و ... به‌صورت پارامتریک قابل تعریف بوده و کاربر قادر است که شرایط پرداخت را با توجه به مقررات سازمان خود تعیین نماید. توانایی محاسبه تسویه حساب گروهی و محاسبات پیچیده معوقه حقوق و ثبت کارکرد کارکنان به‌تفکیک هر پروژه از ویژگی‌های مهم این نرم‌افزار به شمار می‌آید.

امکانات

 • تعریف تنظیمات نحوه محاسبه مالیات به‌صورت سالانه و ماهانه بر اساس نیاز کاربر
 • تعریف انواع استخدام، جداول مالیاتی، احکام و پارامترهای محاسبه
 • تعریف انواع وام، اعتبار، پس‌انداز، بیمه تکمیلی و کسورات متفرقه
 • تعریف انواع رتبه، گروه‌های شغلی و تیم‌های کاری و رشته‌های تحصیلی
 • تعریف مراکز هزینه و قسمت‌های مراکز هزینه
 • تعریف مشاغل و تعریف سمت‌ها
 • تعریف جداول مالیاتی برای سال‌های مختلف
 • تعریف فرمول‌های محاسباتی برای هر یک از اقلام حقوق و مزایا
 • تعریف وضعیت استخدامی و الگوهای محاسبه حقوق
 • تخصیص الگوی محاسباتی فردی و گروهی به پرسنل
 • ثبت احکام پرسنل به‌صورت فردی و گروهی
 • محاسبه و ثبت مساعده، مزایای طی ماه، عیدی، بازخرید مرخصی به‌صورت فردی و گروهی
 • انتقال کارکرد از فایل دلخواه
 • ایجاد فایل بانک، بیمه و مالیات بر اساس قوانین و مقررات
 • تعریف انواع الگوی سند حقوق
 • صدور اسناد عیدی، بازخرید خدمت به‌صورت ماهانه
 • صدور قرارداد کار به‌صورت گروهی و خودکار
 • امکان ترک کار گروهی پرسنل
 • امکان صدور حکم گروهی و قرارداد پرسنل
 • امکان محاسبه حقوق معوقه
 • امکان محاسبه تسویه حساب کارکنان به‌صورت مکانیزه

گزارشات

 • ارایه لیست سالانه حقوق و دستمزد به‌تفکیک وضعیت استخدام و محل خدمت
 • ارایه فیش حقوق
 • لیست و لوح فشرده بیمه، مالیات و بانک
 • لیست ماهانه و سالانه حقوق و دستمزد
 • لیست سایر مزایا و کسورات به‌تفکیک پرسنل، محل خدمت و نوع استخدام
 • لیست اقساط وام کارکنان، اعتبار کارکنان به‌تفکیک نوع وام و اعتبار
 • لیست پرداخت‌های بیمه تکمیلی به‌تفکیک پرسنل، محل خدمت و نوع استخدام
 • لیست خلاصه وضعیت مالیات به‌تفکیک هر ماه
 • تهیه فایل بیمه و مالیات به‌تفکیک شعب و کارگاه‌ها
 • گزارش قراردادهای کاری به‌تفکیک پرسنل، نوع استخدام و محل خدمت
 • گزارش دوره‌ای هزینه‌های حقوق به‌تفکیک سال، ماه، پرسنل و مرکز هزینه
 • گزارش مقایسه‌ای احکام پرسنل
 • گزارشات لایه‌ای حقوق و دستمزد
 • گزارش بازخرید خدمت کارکنان
 • گزارش تسویه حساب کارکنان
 • امکان تهیه فایل بیمه و مالیات به‌تفکیک شعب و کارگاه‌ها
 • امکان تهیه فایل خزانه
 • امکان تهیه گزارش درخواست وجه از خزانه

 

نرم‌افزار کارگزینی و صدور احکام شماران برای ثبت اطلاعات کارکنان در حوزه منابع انسانی تعریف شده و جزییات بسیاری از اطلاعات فردی کارکنان را در خود نگهداری می‌کند. بخش مهمی از این اطلاعات به‌منظور محاسبه مزایای حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نهایت این نرم‌افزار به‌طور خودکار، احکام کارکنان را به‌صورت پیشنهادی ارایه می‌کند تا پس از تایید و یا اصلاح به نرم‌افزار حقوق و دستمزد انتقال یابد. صدور احکام پیشنهادی معوقه و همچنین تهیه گزارشات به‌صورت دلخواه از ویژگی‌های مهم این نرم‌افزار است.