منو ساز: درج فرم در منو اصلی برنامه و ...

برای قراردادن سیستم‌های طراحی شده در منو به منظور دسترسی آسان