مجتمع صنایع غذایی مائده با ظرفیت اسمی ۲۰ میلیون قوطی آلومینیم استرال ۲۰۰، ۳۰۰،۴۰۰ گرمی‌ و ۱۵میلیون قوطی تین پلیت در سال در زمینهٔ تولید انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی با ماهیت غذاهای سنتی، فرنگی‌ و تن ماهی‌ از سال ۱۳۷۳ راه اندازی گردید.
مدیریت این شرکت با تدبیر،برنامه ریزی ،اندیشه های خلاق، سعی‌ و تلاش همه کارکنان و متخصصان توانسته است قدمهای بلندی در زمینهٔ ارتقاء سطح کیفیت و کمیت بردارد و در عرصه استاندارد‌های جهانی و بین المللی ضمن استقرار سیستم HACCP ، ISO9001:2008 و ISO22000:2005 برنامهٔ آکرودیته سازی آزمایشگاه‌ها را در دستور کار داشته و امید است بتواند به پیشرفت‌های بیشتری در زمینه کیفیت، تنوع و ایمنی محصولات نائل گردد.
مجتمع صنایع غذایی مائده را می‌توان یکی‌ از بهترین و بزرگترین تولید کنندگان کنسرو در ایران دانست که دارای محصولات متنوع و با کیفیت بوده و علاوه بر حضور موثر در بازار‌های داخلی‌ توفیقات چشمگیری را در امر صادرات بدست آورده و امید است با برنامه‌ بلند مدت این روند روز به روز توسعهٔ بیشتری یابد.

 

محیط نرم‌افزار