خدمات پس از فروش: خدمات نصب، تعویض قطعات تعمیر، کاردکس سرویس کار، کاردکس مصرف کننده

ثبت اطلاعات مشتریان و ارایه خدمات به آنان زمان و هزینه‌های زیادی را برای سازمان‌ها در بر خواهد داشت. لذا بهره‌گیری از نرم‌افزار خدمات پس از فروش شماران برای کنترل فرآیند خدمات پس از فروش از مرحله تحویل یا نصب محصول تا تعویض و تعمیر قطعات و به‌حداقل رساندن زمان سرویس و جلب رضایتمندی مشتری به امری ضروری مبدل شده است. کنترل کارکرد سرویسکاران، کنترل قطعات مصرفی و سوابق ارایه خدمات پس از فروش به هر مشتری از امکانات این نرم‌افزار است.

 

امکانات

 

 • تعریف مشخصات مصرف کنندگان (مشترکین)
 • تعریف مشخصات خرید: تاریخ نصب، پایان گارانتی و ...
 • ثبت درخواست سرویس مصرف کننده
 • ثبت فاکتور سرویس به تفکیک نصب اولیه و خدمات با مشخصات کامل
 • صدور رسید قطعات داغی در انبار
 • امکان دریافت اطلاعات خریداران از فاکتور فروش به طور مستقیم

 

گزارشات

 

 • گزارش کامل حسابرسی سرویس‌کاران
 • گزارش عملکرد سرویس‌کاران
 • گزارش قطعات باقیمانده نزد سرویس‌کار
 • گزارش کلی قطعات مصرفی و ارسالی به سرویس‌کاران
 • گزارش مصرف قطعه بر اساس مصرف کننده و سرویس‌کار
 • گزارش ریز بدهی سرویس‌کار برای قطعات گارانتی
 • گزارش عملکرد نمایندگان
 • گزارش فروش ماهانه به نمایندگان
 • گزارش رسید قطعات داغی سرویس‌کار