متفرقه (16)

سه شنبه, 15 مرداد 1392 00:00

نرم افزار حوزه اداری و منابع انسانی

نوشته شده توسط
هوشمندسازی فرآیندهای کسب و کار، اقدام به تحلیل و طراحی محصول جدید خود با نام نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمانی "ERP" نمود. این محصول ملی و دانش بنیان، آخرین محصول شماران است که در سال 1391 به بازار عرضه شده است. 
درخواست دموی نرم افزار
سه شنبه, 15 مرداد 1392 13:38

نرم افزار حوزه مالی و مدیریت

نوشته شده توسط
هوشمندسازی فرآیندهای کسب و کار، اقدام به تحلیل و طراحی محصول جدید خود با نام نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمانی "ERP" نمود. این محصول ملی و دانش بنیان، آخرین محصول شماران است که در سال 1391 به بازار عرضه شده است. 
درخواست دموی نرم افزار