مدیریت ارتباط با مشتری: ثبت مشخصات مشتریان و فعالیت‌های سازمان در جهت ارایه خدمات مناسب و به موقع به مشتریان

ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان مقدمه‌ی ایجاد وفاداری در مشتریان در راستای افزایش سود سازمان‌هاست. گسترش فعالیت‌های سازمان‌ها و مشتریان و همچنین سادگی سهولت ارتباط با آنان، لزوم استفاده از ابزارهای پیشرفته را بیش از پیش افزایش داده است.

نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری شماران امکانات ویژه‌ای برای ثبت مشخصات مشتریان به منظور حفظ تداوم ارتباط با مشتری و ثبت فعالیت‌های سازمان در جهت ارایه خدمات مناسب و به موقع ایجاد کرده است. از ویژگی‌های این نرم‌افزار بررسی و پیگیری درخواست‌های مشتریان و همچنین نظارت بر فعالیت واحدهای بازاریابی و فروش بواسطه ارایه گزارشات جامع این سیستم می‌باشد.


امکانات

 • تعریف اطلاعات پایه کارشناسان فروش، گروه و وضعیت مشتریان، نوع اقدامات و ...
 • ایجاد پرونده جدید مشتری توسط هر کارشناس با امکان ثبت مشخصات مشتری از جمله کد و نام مشتری، تلفن، مذاکره کننده، وضعیت پرونده، محصول/ خدمت درخواستی، آدرس و ...)
 • امکان استفاده از محیط وب جهت کار با برنامه (کلیه فرم‌های عملیات هم در محیط ویندوز و هم در محیط وب قابل استفاده هستند)
 • امکان تعریف مشخصات جدید برای مشتری به‌صورت دلخواه و مقداردهی آنها در فرم پرونده مشتری و نیز امکان جستجو بر روی مشخصات
 • امکان تعریف مراحل اصلی فروش منطبق بر فعالیت‌های سازمان توسط کاربر
 • امکان تعریف مدل‌های فرآیندی فروش برای هر مرحله منطبق بر روندهای فروش سازمان توسط کاربر و اختصاص این مدل‌ها به هر مشتری هنگام معرفی مشتری جدید یا در ادامه کار
 • امکان رویت مراحل فروش مربوط به هر مشتری بر اساس مدل تخصیص یافته به وی
 • امکان تعلیق وضعیت مراحل فروش یک مشتری
 • امکان اعلام وضعیت شکست در ارتباط با مشتری و ذکر دلایل شکست
 • امکان معرفی فرم‌های دلخواه و طراحی ساده آنها توسط کاربر و تخصیص این فرم‌ها به فعالیت‌های هر فرآیند
 • امکان افزودن فایل ضمیمه به پرونده مشتری از جمله نامه، فاکتور، قرارداد و ... به تعداد نامحدود
 • امکان ایجاد سطح دسترسی‌های متفاوت برای مشاهده اطلاعات مشتریان
 • نمایش تاریخچه اقدامات مشتری از جمله کارشناس فروش، وضعیت، نوع اقدامات، تاریخ اولین و آخرین پیگیری، تاریخ اقدام بعدی و ...
 • امکان فیلترینگ بر اساس گروه مشتری، وضعیت مشتری، تاریخ اولین و آخرین تماس، کارشناسان فروش، زمان اقدامات بعدی، نحوه آشنایی و ...

گزارشات

 • گزارش اقدامات کارشناسان فروش از جمله تعداد تماس، اقدامات انجام شده و ...
 • گزارش نوع و تعداد اقدامات آتی
 • گزارش اقدامات معوق کارشاسان فروش با طبقه بندی بر اساس نام کارشناس فروش و تعداد اقدامات معوق
 • گزارش جامع مشتریان بر اساس کد و نام مشتری، آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده و ...
 • گزارش میانگین تعداد اقدامات کارشناسان فروش بر حسب اقدامات و معیارهای ارزیابی کارشناسان در هر سازمان
 • ارایه گزارشات دلخواه توسط هر کابر توسط ابزار گزارش‌ساز