قرارداد فروش: قراردادهای ریالی و ارزی، سفارش قرارداد با درج MRP قرارداد، ثبت مالی سفارشات دریافتی، صدور حواله خروج کالا و ...

قراردادهاي فروش کالا برای کنترل و مدیریت بهینه فروش در جهت افزایش رضایت مشتریان به شمار می‌آید. نرم‌افزار قراردادهای فروش شماران با پايش قراردادهای منعقده، امکان مدیریت موجودی کالا، زمان‌های تحویل و نظارت بر تولیدات سفارش شده را فراهم می‌سازد. این نرم‌افزار می‌تواند کالاهای ارسالی را از نظر تعداد و مبلغ قراردادهای فروش کنترل کند.

 

امکانات

 • ثبت قراردادهای فروش ریالی و ارزی بر اساس تاریخ تحویل، درصد پیش پرداخت و ...
 • سفارش قرارداد با درج MRP قرارداد
 • ثبت اطلاعات مالی قرارداد با احتساب قیمت واحد، تخفیف، مالیات، عوارض و مبلغ خالص
 • امکان صدور حواله خروج کالا بر اساس قرارداد
 • تایید حواله و صدور فاکتور فروش ریالی و ارزی بر اساس تعداد تایید شده
 • امکان ثبت برگشت اقلام خروجی بر اساس قرارداد فروش

گزارشات

 • گزارش قراردادهای فروش مشتریان فعال و غیر فعال
 • گزارش مقایسه اقلام ارسالی (مالی) بر اساس قرارداد
 • گزارش مقایسه اقلام ارسالی (مدیریت) به‌تفکیک قراردادها
 • گزارش وضعیت یک قرارداد به‌تفکیک تعداد قراردادهای ارسالی و برگشتی
 • گزارش وضعیت اقلام صادره به‌تفکیک کالای کنترل کیفی شده، رد شده و نامشخص
 • گزارش وضعیت قطعات در حال تولید (ریالی) و فاکتور شده با درج میزان موجودی در مراحل مختلف کار و انبارهای متفاوت