خدمات پس از فروش: فرایند پذیرش، اظهارنظر فنی، نصب، تعمیر و تحویل محصولات، پرونده مشتریان و سوابق نصب، تحویل و تعمیر و ...

کیفیت و سرعت ارائه خدمات به مشتریان میزان رضایت‌مندی آنان را مشخص می‌کند. بهره‌برداری از نرم‌افزار خدمات پس از فروش برای نظارت از مرحله تحویل کالا یا خدمات قابل‌عرضه، نصب، تعویض و تعمیر قطعات به امری ضروری مبدل شده است. ارتباط یکپارچه با انبار، فروش، حسابداری، خزانه‌داری باعث آگاهی از عملکرد سرویس‌کاران، کنترل قطعات مصرفی و ... از طریق سوابق خدمات به هر مشتری می‌گردد. با هزینه‌یابی متمرکز می‌توان به بهای تمام‌شده خدمات دست یافت.

 

امکانات

 • تعریف مشخصات مصرف کنندگان (مشترکین)
 • تعریف مشخصات خرید: تاریخ نصب، پایان گارانتی و ...
 • ثبت درخواست سرویس مصرف کننده
 • ثبت فاکتور سرویس به تفکیک نصب اولیه و خدمات با مشخصات کامل
 • صدور رسید قطعات داغی در انبار
 • امکان دریافت اطلاعات خریداران از فاکتور فروش به طور مستقیم

گزارشات

 • گزارش کامل حسابرسی سرویس‌کاران
 • گزارش عملکرد سرویس‌کاران
 • گزارش قطعات باقیمانده نزد سرویس‌کار
 • گزارش کلی قطعات مصرفی و ارسالی به سرویس‌کاران
 • گزارش مصرف قطعه بر اساس مصرف کننده و سرویس‌کار
 • گزارش ریز بدهی سرویس‌کار برای قطعات گارانتی
 • گزارش عملکرد نمایندگان
 • گزارش فروش ماهانه به نمایندگان
 • گزارش رسید قطعات داغی سرویس‌کار