توزیع و پخش مویرگی: فرایند پخش گرم و سرد، کنترل موجودی وسایل نقلیه، بخشنامه فروش و تخفیف و محاسبه کمیسیون عوامل فروش و...

در بازار رقابتی امروزی توجه به عرضه مستقیم کالا و توزیع درست محصولات باعث افزایش سود شرکت‌های تولیدی و پخش می‌گردد. مدیریت توزیع و پخش فرآیندی از مرحله ثبت سفارش (اینترنتی و تبلت)، کنترل حساب مشتریان، حمل کالا و تحویل و وصول مطالبات است. توزیع مویرگی کالا بر اساس پراکندگی جغرافیایی در سریع‌ترین زمان ممکن سبب افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع اعم از نیروی انسانی، کالا و وسایل نقلیه می‌شود.