مدیریت ماشین، قالب و ابزار: تعویض ابزار و قالب بر روی ماشین‌آلات، سوابق عملکرد ماشین، قالب و ابزار، راندمان ماشین‌آلات و ...

دستگاه‌ها شامل ماشین‌آلات، ابزارها و قالب‌ها از منابع مهم تولیدی هر سازمان محسوب می‌شوند. پایش اطلاعات این دستگاه‌ها سبب افزایش بهره‌وری منابع سازمان می‌شود. عمر مفید و ظرفیت باقی‌مانده دستگاه‌ها به‌منظور استفاده در برنامه‌ریزی تولید و برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات و یا جایگزینی آنها با دستگاه‌های جدید، از امکانات منحصربه‌فرد نرم‌افزار شماران است.