مدیریت ظروف: کنترل و مدیریت موجودی ظروف مرتبط با سیستم‌های خرید، فروش و قرارداد فروش و ...

سازمان‌های تولیدی به‌منظور جلوگیری از خرابی محصولات در حین جابجایی و حمل، کالاها را در ظروف و بسته‌بندی‌های مستحکم جابجا می‌کنند. این ظروف جز دارایی‌های سازمان محسوب شده و هزینه‌های گزافی صرف تهیه و نگهداری آنها می‌شود. شناسایی، کنترل و مدیریت ظروف از نظر ارزش دارای اهمیت زیادی برای سازمان‌ها است.