صورتهای مالی: صورت سود و زیان، تراز نامه، یادداشت‌های پیوست، نسبت‌های مالی

تهیه و ارایه صورت‌های مالی اساسی قابل اتکا، از نیازهای مدیران سازمان‌ها می‌باشد که برای تهیه آن باید ابزار مناسبی در اختیار داشته باشند. نرم‌افزار صورت‌های مالی شماران که به صورت پارامتریک طراحی گردیده، نرم‌افزاری مناسب برای تهیه گزارشات و صورت‌های مالی اساسی به‌صورت کاملا مکانیزه می‌باشد. کاربران می‌توانند صورت‌ها و نسبت‌های مالی مختلف را به‌دلخواه خود تعریف کرده و با ثبت هر رویداد گزارشات مربوطه را دریافت نمایند.

امکانات

  • تعریف پارامترهای صورت‌های مالی مورد نظر
  • تعریف صورت‌های مالی متنوع مانند سود و زیان، تراز نامه، سود و زیان انباشته و ... توسط کاربر
  • تهیه صورت‌های مالی بر اساس تاریخ و سند دلخواه
  • تعریف نسبت‌های مالی متنوع
  • تعریف یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی

گزارشات

  • گزارش مقایسه‌ای صورت‌های مالی اساسی
  • گزارش مقایسه‌ای نسبت‌های مالی
  • گزارش تغییرات حساب‌ها جهت گردش وجوه نقد
  • گزارش یادداشت‌های همراه مقایسه‌ای دوسالانه و ارسال به محیط Excel