صورت‌های مالی: صورت سود و زیان، ترازنامه، یادداشت‌های پیوست، نسبت‌های مالی و ...

صورت‌های مالی اساسی و قابل‌اتکا از نیازهای مدیران مالی سازمان‌ها است که برای تهیه آن باید ابزار مناسبی در اختیار داشته باشند. نرم‌افزار صورت‌های مالی شماران که به‌صورت پارامتریک طراحی گردیده، ابزاری مناسب برای تهیه گزارش‌های و صورت‌های مالی اساسی بر مبنای استانداردهای حسابداری و حسابرسی و به‌صورت کاملاً خودکار است.

امکانات

  • تعریف پارامترهای صورت‌های مالی مورد نظر
  • تعریف صورت‌های مالی متنوع مانند سود و زیان، تراز نامه، سود و زیان انباشته و ... توسط کاربر
  • تهیه صورت‌های مالی بر اساس تاریخ و سند دلخواه
  • تعریف نسبت‌های مالی متنوع
  • تعریف یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی

گزارشات

  • گزارش مقایسه‌ای صورت‌های مالی اساسی
  • گزارش مقایسه‌ای نسبت‌های مالی
  • گزارش تغییرات حساب‌ها جهت گردش وجوه نقد
  • گزارش یادداشت‌های همراه مقایسه‌ای دوسالانه و ارسال به محیط Excel