سهام: تعریف انواع شرکت و مشخصات سهامداران، ثبت نقل و انتقال سهام، ثبت واریز نقدی و صدور فیش پرداخت سهام و ...

نگهداری اطلاعات سهام و نقل‌وانتقال آن، افزایش سرمایه و محاسبات سود هر سهم از مأموریت‌های نرم‌افزار سهام است. نرم‌افزار سهام شماران با امکان استفاده از اطلاعات بورس مدیریت سهام و اطلاع‌رسانی از وضعیت دقیق هر یک از سهام‌داران، دقت و سرعت در محاسبات سهام و محاسبه سود، افزایش سرمایه هر سهامدار و ارائه گزارش‌های کاملی از وضعیت سهام را ارائه می‌کند.

 

امکانات

 • تعریف مشخصات کامل سهامداران
 • رویت لیست سهامداران بر روی منوی اصلی
 • تکمیل فرم نقل و انتقال سهام بر اساس گزارشات سازمان بورس
 • ثبت واریز نقدی توسط سهامدار
 • محاسبه افزایش سرمایه از محل سود و سایر پرداخت‌ها
 • صدور برگ ورود به جلسه مجمع عمومی
 • صدور لیست حاضرین در مجمع
 • صدور فیش پرداخت سهام
 • چاپ برگه سهام

گزارشات

 • گزارش مشخصات سهامداران و مانده سهام
 • گزارش وضعیت پرداخت و سود به سهامداران
 • گزارش صورت وضعیت سهامداران
 • گزارش نقل و انتقال سهام در بورس
 • گزارش حق تقدم و مانده آن
 • گزارش باز خرید سهام
 • گزارش کاردکس سهام سهامداران