سهام: تعریف انواع شرکت و مشخصات سهامداران، ثبت نقل و انتقال سهام، ثبت واریز نقدی سهامدار، صدور فیش پرداخت سهام

ثبت و نگهداری عملیات مربوط به سهام و موضوعات مربوط به نقل و انتقال سهام، افزایش سرمایه، اطلاعات بورس، محاسبات سود هر سهم و مواردی از این قبیل وجود نرم‌افزار سهام را به‌عنوان دستمایه‌ای برای کمک به تصمیم‌گیری مدیریت ضروری می‌سازد. در نرم‌افزار سهام شماران امکان تعریف سهامداران، ثبت‌های مربوط به نقل و انتقال سهام، محاسبه افزایش سرمایه هر سهامدار وجود دارد و گزارشات کامل از وضعیت سهام و سود هر سهامدار ارایه می‌گردد. این نرم‌افزار به عنوان بخشی از نرم‌افزار جامع و یکپارچه شماران با ارایه اطلاعات و گزارشات متنوع پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیران می‌باشد.

 

امکانات

 • تعریف مشخصات کامل سهامداران
 • رویت لیست سهامداران بر روی منوی اصلی
 • تکمیل فرم نقل و انتقال سهام بر اساس گزارشات سازمان بورس
 • ثبت واریز نقدی توسط سهامدار
 • محاسبه افزایش سرمایه از محل سود و سایر پرداخت‌ها
 • صدور برگ ورود به جلسه مجمع عمومی
 • صدور لیست حاضرین در مجمع
 • صدور فیش پرداخت سهام
 • چاپ برگه سهام

گزارشات

 • گزارش مشخصات سهامداران و مانده سهام
 • گزارش وضعیت پرداخت و سود به سهامداران
 • گزارش صورت وضعیت سهامداران
 • گزارش نقل و انتقال سهام در بورس
 • گزارش حق تقدم و مانده آن
 • گزارش باز خرید سهام
 • گزارش کاردکس سهام سهامداران