چاپ کردن این صفحه

داشبورد مدیریتی: شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) با استفاده از فرمول ساز حرفه‌ای بر اساس پارامترهای سنجش و ...

داشبورد مدیریتی شماران نرم‌افزار جامعی است كه هدف آن جمع‌آوری اطلاعات لحظه‌ای از فعالیت‌هايي كه طي فرآیندهای کسب‌وکار انجام می‌شود این نرم‌افزار با تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد KPIو استفاده از منابع داده متعدد بهترین ابزار مدیریتی را برای کنترل و پایش عملیات فراهم می‌سازد. استفاده از این ابزار توسط مدیران با تعیین داشبورد فعال و نمایش اتوماتیک آن به‌عنوان میز کار بسیار ساده است.