خزانه‌داری: مدیریت دریافت و پرداخت، تنخواه‌گردان‌ها، کنترل بانک و صندوق و برآورد نقدینگی و ...

آگاهی از وضعیت نقدینگی و کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها یکی از راه‌های نظارت بر عملکرد مالی سازمان است، بر این اساس نرم‌افزار خزانه‌داری به مدیریت پرداخت‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کمک کرده و با استفاده از آن مدیریت نقدینگی و کنترل ریسک‌ها در تمام بخش‌های سازمان تسهیل می‌شود. برنامه‌ریزی وجوه نقد باهدف تخصیص صحیح و دقیق منابع، از هدر رفتن منابع سازمان جلوگیری می‌کند و این مهم با استفاده از نرم‌افزار برآورد نقدینگی امکان‌پذیر است.

 

امکانات

 • صدور برگ دریافت و پرداخت ارزی ـ ریالی

 • ثبت و نگهداری کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقد و چک

 • امکان ثبت فرم انتقال بین بانکی و بین صندوق‌ها

 • ثبت اسناد دریافتی و پرداختی اول دوره

 • ثبت و کنترل چک‌های دریافتی در مراحل دریافت، واگذاری، وصول، برگشت و خرج کرد

 • ثبت و کنترل چک‌های پرداختی در مراحل مختلف پرداخت، برداشت، برگشت، ابطال و استرداد چک‌ها

 • ثبت و نگهداری چک‌های تضمینی به‌نفع و عهده شرکت

 • ثبت و کنترل پرداختی بابت سفارشات خارجی

 • امکان معرفی سریال دسته چک‌های دریافتی از بانک‌ها و چاپ چک بانک‌های مختلف

 • امکان راس‌گیری چک‌ها

 • ثبت و کنترل وام‌های دریافتی

 • امکان صدور پیش‌نویس تنخواه‌گردان

 • ثبت مکانیزه تنخواه‌گردان

 • دریافت اطلاعات بانک‌ها و ورود آن به خزانه‌داری به‌منظور تهیه گزارش مغایرت بانک‌ها

 • امکان رفع مغایرت بانکی از سه روش متداول

گزارشات
 

 • گزارش موجودی صندوق و بانک در مقاطع زمانی مختلف

 • گزارش وضعیت چک‌های دریافتی، نزد صندوق، واگذار شده، نقد و وصول شده و ... به‌تفکیک اشخاص یا به‌صورت کلی

 • گزارش چک‌های پرداختی شامل چک‌های برداشت شده و معوق

 • گزارش سوابق اسناد دریافتنی و پرداختنی به‌تفکیک هر سند

 • گزارش سر رسید چک‌های دریافتی و پرداختی به‌تفکیک هر ماه

 • گزارش برآورد نقدینگی برای تاریخ روز و تاریخ‌های آینده (به‌صورت نقد و چک، تعهدی و پیشبینی)

 • گزارشات تنخواه‌گردان

 • گزارش مغایرت بانکی و تنظیم صورت مغایرت

 • گزارش راس‌گیری چک‌ها