برآورد بهای تمام‌شده: تعریف نرخ جذب مواد بر اساس کد کالا به تفکیک نرخ واقعی یا استاندارد، برآورد بهای تمام شده محصول به تفکیک محصول یا خریدار با احتساب نرخ مواد، دستمزد و نرخ دستمزد پیمانکار و ...

برآورد بهای تمام‌شده قبل از تولید محصولات به حجم زیادی از اطلاعات نیاز دارد که جمع‌آوری آن بسیار زمان‌گیر و پرهزینه خواهد بود. نرم‌افزار برآورد بهای تمام‌شده شماران قادر است بهای تمام‌شده محصولاتی که هنوز تولید آنها آغاز نشده و در مرحله سفارش می‌باشند را به سادگی محاسبه و برآورد کند. مدیریت می‌تواند با این نرم‌افزار با توجه به تغییرات در مواد، دستمزد و یا سایر هزینه‌ها در مناقصات قیمت فروش مناسب اعلام و سود محصولات خود را برآورد کند.