سفارشات خارجی: ثبت سفارش، گشایش اعتبار، حمل و واریز اسناد، پیگیری سفارش

در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های مهم مدیران بازرگانی در شرکت‌ها و سازمان‌های بازرگانی و تولیدی، آگاهي از وضعيت سفارشات خارجی به‌منظور تامین به‌موقع کالا برای تحویل سفارشات مشتريان است. نرم‌افزار سفارشات و خرید خارجی شماران شامل مراحل ثبت سفارش و پروفرما، اخذ مجوزهای لازم، انجام امور بیمه، حمل کالا و
پرداخت‌های مربوطه است. این نرم‌افزار امکان کنترل فرآیند اعتبارات اسنادی را از ثبت سفارش تا ورود کالا به انبار را برای مسئولین مربوطه بوجود می‌آورد.


امکانات
 

 •  تعریف مشخصات تامین‌کنندگان و فروشندگان کالا
 •  تعریف مجوزهای ثبت سفارش
 •  تعریف مبادی ورود و خروج کالا
 •  تعریف مشخصه‌های نوع حمل
 •  معرفی بانک‌های کارگزار و گمرکات
 •  معرفی انواع هزینه در سفارشات خارجی
 •  فرم نحوه تامین ارز
 •  تعریف انواع خرید سفارشات خارجی
 •  تعریف انواع بازرسی
 •  تعریف نحوه ترخیص کالا
 •  ثبت پروفرما و سفارش برای کالاها
 •  ثبت مجوزهای لازم جهت سفارشات
 •  فرم ثبت انجام امور بیمه‌ای یک سفارش
 •  ثبت گشایش اعتبار اسنادی با مشخصات کامل
 •  اعلام زمان‌های حمل کالا از مبدا تا مقصد
 •  ثبت و کنترل انجام امور گمرکی و ترخیص کالا و حق‌العمل کار مربوطه
 •  حمل داخلی از گمرک تا مقصد
 •  صدور فرم رسید کالا مرتبط با نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار
 •  امکان محاسبه بهای تمام شده هر اعتبار به‌تفکیک کالا

گزارشات
 

 •  گزارش جامع پیگیری سفارشات
 •  گزارش بهای تمام‌ شده سفارشات به تفکیک کالا
 •  گزارش بهای تمام شده سفارشات به تفکیک هزینه‌ها