قراردادهای خرید: ثبت قرارداد ریالی و ارزی، پایش و کنترل تعدادی و مالی قراردادهای منعقدشده و کنترل پرداخت به تأمین‌کنندگان و ...

نرم‌افزار قراردادهای خرید، برای راهبری صحيح کالاهای وارده به سازمان از طریق بهبود در فرآیند تأمین به‌موقع کالا و کنترل دقیق تعهدات تأمین‌کنندگان ارائه شده است. مقایسه اقلام سفارشات اعلام‌شده به تأمین‌کنندگان و زمان‌های تحویل آنها سبب افزایش کنترل سازمان خواهد شد. قرارداد خرید از طریق کنترل کیفی اقلام وارده از ورود کالاهای بی‌کیفیت، نامنطبق و بیش از سفارشات اعلامی جلوگیری به عمل می‌آورد.


امکانات

 •  تعریف بخشنامه‌های خرید و تعیین قیمت‌های خرید
 • امکان تأیید درخواست خرید
 • ثبت فاکتور خرید و برگشت از خرید به صورت ریالی و ارزی
 • چاپ فاکتور خرید
 • صدور صورتحساب هزینه برای خدمات دریافت شده
 • تسهیم هزینه‌های جانبی تامین کالا به فاکتور خرید مانند حمل، انبارداری، ترخیص و ....
   

گزارشات

 •  ارائه آمار خرید بر اساس گروه کالا
 • ارائه لیست مقایسه‌ای تسویه فاکتورها
 • لیست خلاصه فاکتورهای خرید
 • لیست فاکتورهای برگشت از خرید
 • گزارش دوره‌ای خرید
 • گزارش خرید از اشخاص به تفکیک فاکتور و اقلام کالا
 • گزارش خرید کالاها
 • گزارش خرید از طریق تنخواه
 • گزارش رسید مصرف مستقیم
 • گزارش خرید به تفکیک کالا
 • گزارش خرید سه ماهه ارزش افزوده