خرید: ثبت فاکتور خرید ریالی و ارزی، صدور سند مکانیزه عملیات خرید، گزارش خرید از اشخاص و کالاها

مبادرت به امر خرید و تامین نیازهای داخلی سازمان با ساز و کار سیستمی، مستلزم داشتن نظامی یکپارچه و قابل کنترل می‌باشد. بر همین اساس نرم‌افزار خريد شماران در حوزه خريدهاي انجام شده يا برنامه خرید، امكان مناسبي جهت این کنترل‌ها فراهم آورده است. مقایسه کالاهای خریداری شده از منابع مختلف، عامل مهمی در کنترل منابع مالی سازمان در هنگام خرید است.


امکانات

 •  تعریف بخشنامه‌های خرید و تعیین قیمت‌های خرید
 • امکان تأیید درخواست خرید
 • ثبت فاکتور خرید و برگشت از خرید به صورت ریالی و ارزی
 • چاپ فاکتور خرید
 • صدور صورتحساب هزینه برای خدمات دریافت شده
 • تسهیم هزینه‌های جانبی تامین کالا به فاکتور خرید مانند حمل، انبارداری، ترخیص و ....
   

گزارشات

 •  ارائه آمار خرید بر اساس گروه کالا
 • ارائه لیست مقایسه‌ای تسویه فاکتورها
 • لیست خلاصه فاکتورهای خرید
 • لیست فاکتورهای برگشت از خرید
 • گزارش دوره‌ای خرید
 • گزارش خرید از اشخاص به تفکیک فاکتور و اقلام کالا
 • گزارش خرید کالاها
 • گزارش خرید از طریق تنخواه
 • گزارش رسید مصرف مستقیم
 • گزارش خرید به تفکیک کالا
 • گزارش خرید سه ماهه ارزش افزوده