ارزیابی تأمین‌کنندگان: چک لیست ارزیابی کالا و خدمات ارائه‌شده و ارزیابی بر اساس چک لیست و ...

فرآیند ارزیابی تأمین‌کنندگان با مشکلات پيچيده و محدوديت‌های زماني مواجه است به همین سبب برخی از سازمان‌ها از ارزیابی‌ تأمین‌کنندگان چشم‌پوشي می‌کند. نرم‌افزار شماران، سازمان‌ها را در ارزیابی تأمین‌کنندگان از طریق تعیین معیارها و پارامترهای کارشناسی شده و تصمیم‌گیری در مورد بهینه‌سازی خرید بر اساس شاخص‌های ارزیابی و سوابق قبلی معاملات یاری می‌کند.

 

امکانات

 • تعریف مشخصات حقوقی تامین کنندگان، تعداد پرسنل و سایر مشخصه‌ها
 • تعریف مشخصات ماشین آلات، تجهیزات و ظرفیت تولید
 • تعریف گواهینامه‌های دریافتی تامین کنندگان و سیستم‌های مهندسی موجود در سازمان تامین کننده
 • تعریف نوع امتیاز و جمع بندی امتیاز هر تامین کننده

گزارشات

 • لیست مشخصات تامین کنندگان، ماشین آلات و تجهیزات
 • لیست سیستم‌های مهندسی موجود در شرکت‌ها
 • گزارش ظرفیت تولید تامین کننده
 • گزارش شرکت‌های طرف قرارداد تامین کننده
 • گزارش گواهینامه‌های دریافتی توسط تامین کننده
 • گزارش بازرسی‌های انجام شده
 • گزارش امتیاز بندی تامین کنندگان