کنترل کیفی: کلاس‌های کیفی، مشخصه‌های کنترلی، کنترل کیفی کالای وارده و فرآیند تولید

از اصلی‌ترین وظایف کنترل کیفیت انجام نمونه‌گیری از محصولات، بازرسی نمونه‌ها و تعمیم نتایج به کل انباشت محصول است که بر اساس روش‌های آماری انجام می‌گیرد. یکی از روش‌های مورد استفاده در کنترل کیفیت که امروزه به آن اهمیت زیادی می‌دهند، کنترل فرایند تولید محصول به جای کنترل محصول تهیه شده است که با استفاده از روش‌های آماری صورت می‌پذیرد. از آنجا که مبحث کنترل کیفیت، جایگاه ویژه‌ای در مباحث نظام‌های جامع مدیریت کیفیت دارد، با بهره‌گیری از نرم‌افزار کنترل کیفی شماران به راحتی می‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

 

امکانات
 

  • تعریف مشخصات کیفی کالا بر اساس نوع تولید هر کالا
  • تعریف کلاس‌های کیفی
  • تعریف مشخصه‌های کنترلی محصول / فرآیند
  • فرم کنترل کالاهای وارده بر اساس روش‌های متنوع کنترلی
  • فرم کنترل کیفی فرآیند تولید


گزارشات
 

  • گزارش کنترل کیفی کالای تولیدی به تفکیک بازرس
  • گزارش کنترل کیفی کالای تولیدی به تفکیک کالا و ماشین
  • گزارش کنترل کیفی کالای وارده به تفکیک قرارداد
  • گزارش کنترل کیفی کالای وارده به تفکیک کالا و تامین کننده