مدیریت ظروف: کنترل و مدیریت موجودی ظروف از دریافت ظروفتا ارسال به سایر شرکت‌ها و برگشت به مبدا

سازمان‌های تولیدی به منظور جلوگیری از خرابی محصولات در حین جابجایی و حمل به محل مشتری، محصولات خود را در ظروف و بسته بندی‌های مستحکم نحویل می‌نمایند. این ظروف جز دارایی‌های سازمان محسوب شده و هزینه‌های گزافی صرف تهیه و نگهداری آنها می‌شود. مدیریت موجودی و جابجایی این ظروف از اهمیت بالایی برای سازمان تولید کننده برخوردار است. بنابراین واحدهای تولیدی جهت کنترل و ثبت موجودی ظروف، نیازمند یک سیستم مکانیزه هستند. نرم‌افزار مدیریت ظروف شماران از دریافت ظروف تا ارسال به سایر شرکت‌ها و برگشت به مبدا را ثبت و کنترل می‌نماید.

 

امکانات
 

  • معرفی نوع ظروف
  • معرفی ظروف
  • معرفی ظروف اول دوره
  • جابجایی ظروف
  • تعدیل ظروف
  • ورود و خروج متفرقه ظروف


گزارشات
 

  • گزارش گردش ظروف