طرح نظارت(Survey plan):لیست 29 گانه مطابق استانداردهای پژو و ISOTS

نرم‌افزار طرح نظارت شماران دفترچه‌ای شامل مدارک و اطلاعات تولید و کنترل محصول است که تماما به زبان انگلیسی تهیه می‌شود. این نرم‌افزار قابلیت نگهداری نسخه‌های متفاوت، تایید و تصویب هر سند را داشته و شامل 28 فصل است که به صورت یکپارچه با نرم‌افزارهای تولید و کنترل تولید، انبار و کالا، برنامه‌ریزی تولید، کنترل کیفی، تضمین کیفیت و .... مرتبط است. طرح نظارت از الزامات خودروسازان برای سازندگان به شمار می‌رود و این نرم‌افزار پاسخگوی مستندات بیشماری است که قطعه سازان خودرو در تضمین کیفیت به آن احتیاج دارند.

 

امکانات

 • معرفی سازنده و محصول
 • فرم تعریف بازنگری
 • لیست تغییرات
 • لیست افراد مرتبط با پروژه
 • لیست تجهیزات تولید و کنترلی
 • لیست مواد اولیه و قطعات نیم ساخته
 • لیست مشخصه‌های مهم محصول
 • گواهینامه‌های ISO TS
 • تعهدنامه مواد ممنوعه
 • نقشه‌ها
 • چیدمان فرآیند و جریان محصول
 • نمودار جریان فرآیند OPC
 • نمودار فرآیند تولید OPC
 • آنالیز حالات خرابی بالقوه فرآیند
 • طرح کنترل
 • برگه عملیات فرآیند تولید
 • نمودار تلرانسی
 • جدول شناسایی و رفع حالات خرابی
 • لیست اپراتورها
 • طرح بسته بندی محصول
 • برگه عملیات بسته بندی
 • برچسب شناسایی بسته بندی
 • قابلیت فرآیند تولید، ابزار و تجهیزات اندازه‌گیری
 • آدیت محصول توسط سازنده
 • تعیین سطح دسترسی کاربران به تفکیک هر فرم
 • معرفی محصولات به تفکیک کد، نام محصول، شماره فنی، شماره نقشه و کد محصول نزد مشتری
 • فرم تعریف جریان فرآیند FPC بر اساس شماره مدرک، شماره سفارش و قطعه
 • راهنمای فرم‌ها