برنامه‌ریزی تولید: برنامه‌ریزی با روش‌های تولید انبوه، سفارش کاری و پروژه‌ای، برنامه زمانی جامع دستگاه، برنامه‌ریزی مواد، برنامه‌ریزی تامین مواد و ...

برنامه‌ریزی دائمی تولید سبب ایجاد انضباط، عدم انباشت کالای غیرضروری و اختصاص صحیح منابع تولیدی به محصولات و سفارشات با اولویت اصلی سازمان می‌گردد. برنامه‌ریزی تولید شماران برای افزایش بهره‌وری خطوط تولید و کاهش بهای تمام‌شده امری اجتناب‌ناپذیر است. این نرم‌افزار گلوگاه‌های تولید را شناسایی می‌کند.

 

امکانات

 • مدیریت برنامه‌ریزی
 • تعریف واحدهای تولیدی
 • تعریف گروه تولیدی
 • فرم دریافت سفارش تولید (کارت سفارش)
 • اولویت بندی سفارش تولید و انتخاب انبارهای درگیر
 • فرم انتخاب سفارشات فعال برای برنامه‌ریزی
 • زمانبندی سفارشات تولید
 • تعریف برنامه تامین مواد


گزارشات
 

 • گزارش برنامه ایستگاه‌ها
 • گزارش برنامه محصولات
 • گزارشات برنامه‌ریزی تولید و مواد
 • برنامه تولید ماشین آلات
 • کارت ردیابی و شناسایی
 • گزارش برنامه‌ریزی بر اساس مواد موجود
 • گزارش مواد مورد نیاز محصولات
 • گزارش کل کسری (اضافی) مواد
 • گزارش کسری و اضافی مواد به تفکیک محصول
 • گزارش برنامه‌ریزی سفارش مواد
 • ظرفیت بلا استفاده ماشین آلات
 • برنامه سفارش تولید قطعات
 • برنامه‌های تولید ثبت شده
 • گزارش برنامه‌ریزی مواد بر اساس فرآیند
 • گزارش برنامه‌ریزی تامین مواد