برنامه‌ریزی تولید: برنامه‌ریزی مواد و ماشین آلات، گزارش مواد مورد نیاز و ظرفیت بلا استفاده ماشین آلات

برنامه زمانبندي و توالي عملیات به منظور بهینه سازی فرآیند تولید به عنوان يكي از عوامل كليدي موفقيت در هر سازمان توليدي است. زمانبندي توليد سبب کاهش انباشت سرمايه به شکل مواد، نیم ساخته و محصول می‌شود. از طرفی تقليل ضايعات، كاهش و يا حذف بيكاري ماشين ‏آلات باعث تحویل به موقع سفارشات مشتريان و تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز در موقع مناسب می‏شود. نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید شماران در واقع ابزاری برای زمانبندي و تعيين ترتيب اولويت‌هاي انجام عملیات تولیدی به صورت بهينه مي‌باشد. همچنین شرکت شماران، با ارایه نرم‌افزار جانبی "زمان نگار" در کنار نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید، امکان مناسبی جهت تغییر و ویرایش برنامه زمانبندی تولید و انتقال آن به برنامه اصلی را فراهم نموده است.

 

امکانات

 • مدیریت برنامه‌ریزی
 • تعریف واحدهای تولیدی
 • تعریف گروه تولیدی
 • فرم دریافت سفارش تولید (کارت سفارش)
 • اولویت بندی سفارش تولید و انتخاب انبارهای درگیر
 • فرم انتخاب سفارشات فعال برای برنامه‌ریزی
 • زمانبندی سفارشات تولید
 • تعریف برنامه تامین مواد


گزارشات
 

 • گزارش برنامه ایستگاه‌ها
 • گزارش برنامه محصولات
 • گزارشات برنامه‌ریزی تولید و مواد
 • برنامه تولید ماشین آلات
 • کارت ردیابی و شناسایی
 • گزارش برنامه‌ریزی بر اساس مواد موجود
 • گزارش مواد مورد نیاز محصولات
 • گزارش کل کسری (اضافی) مواد
 • گزارش کسری و اضافی مواد به تفکیک محصول
 • گزارش برنامه‌ریزی سفارش مواد
 • ظرفیت بلا استفاده ماشین آلات
 • برنامه سفارش تولید قطعات
 • برنامه‌های تولید ثبت شده
 • گزارش برنامه‌ریزی مواد بر اساس فرآیند
 • گزارش برنامه‌ریزی تامین مواد