حقوق و دستمزد:محاسبه حقوق و صدور اسناد حقوق و مزایا، باز خرید خدمت و مرخصی، تسویه حساب، عیدی

حقوق و دستمزد

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان یکی از وقت‌گیرترین و خطاپذیرترین فعالیت‌های مستمر سازمان است که همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع‌آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق حقوق و مزایای پرسنل همراه خواهد بود. در نرم‌افزار حقوق و دستمزد شماران انواع استخدام، مزایا و کسور، آیین‌نامه‌های محاسباتی پرداخت و ... به‌صورت پارامتریک قابل تعریف بوده و کاربر قادر است که شرایط پرداخت را با توجه به مقررات سازمان خود تعیین نماید. توانایی محاسبه تسویه حساب گروهی و محاسبات پیچیده معوقه حقوق و ثبت کارکرد کارکنان به‌تفکیک هر پروژه از ویژگی‌های مهم این نرم‌افزار به شمار می‌آید.

 


امکانات

 • تعریف تنظیمات نحوه محاسبه مالیات به‌صورت سالانه و ماهانه بر اساس نیاز کاربر

 • ثبت اطلاعات حقوقی شرکت به‌تفکیک نام کارگاه، کارفرما و حوزه‌های مالیات و شعب بیمه

 • تعریف انواع استخدام، جداول مالیاتی، احکام و پارامترهای محاسبه

 • تعریف انواع وام، اعتبار، پس‌انداز، بیمه تکمیلی و کسورات متفرقه

 • تعریف انواع رتبه، گروه‌های شغلی و تیم‌های کاری و رشته‌های تحصیلی

 • تعریف مراکز هزینه و قسمت‌های مراکز هزینه

 • تعریف مشاغل و تعریف سمت‌ها

 • تعریف جداول مالیاتی برای سال‌های مختلف

 • تعریف فرمول‌های محاسباتی برای هر یک از اقلام حقوق و مزایا

 • تعریف وضعیت استخدامی و الگوهای محاسبه حقوق

 • تخصیص الگوی محاسباتی فردی و گروهی به پرسنل

 • ثبت احکام پرسنل به‌صورت فردی و گروهی

 • محاسبه و ثبت مساعده، مزایای طی ماه، عیدی، بازخرید مرخصی به‌صورت فردی و گروهی

 • تعریف پیش فرض‌های فایل کارکرد ماهانه

 • انتقال کارکرد از فایل دلخواه

 • ایجاد فایل بانک، بیمه و مالیات بر اساس قوانین و مقررات

 • تعریف انواع الگوی سند حقوق

 • صدور اسناد عیدی، بازخرید خدمت به‌صورت ماهانه

 • صدور قرارداد کار به‌صورت گروهی و خودکار

 • امکان ترک کار گروهی پرسنل

 • امکان صدور حکم گروهی و قرارداد پرسنل

 • امکان تهیه فایل بانک بر اساس محاسبات انجام شده در نرم‌افزار حقوق و دستمزد

 • امکان محاسبه حقوق معوقه

 • امکان محاسبه تسویه حساب کارکنان به‌صورت مکانیزه

گزارشات

 • ارایه لیست سالانه حقوق و دستمزد به‌تفکیک وضعیت استخدام و محل خدمت

 • ارایه فیش حقوق

 • لیست و لوح فشرده بیمه، مالیات و بانک

 • لیست ماهانه و سالانه حقوق و دستمزد

 • لیست سایر مزایا و کسورات به‌تفکیک پرسنل، محل خدمت و نوع استخدام

 • لیست اقساط وام کارکنان، اعتبار کارکنان به‌تفکیک نوع وام و اعتبار

 • لیست پرداخت‌های بیمه تکمیلی به‌تفکیک پرسنل، محل خدمت و نوع استخدام

 • لیست خلاصه وضعیت مالیات به‌تفکیک هر ماه

 • تهیه فایل بیمه و مالیات به‌تفکیک شعب و کارگاه‌ها

 • گزارش قراردادهای کاری به‌تفکیک پرسنل، نوع استخدام و محل خدمت

 • گزارش دوره‌ای هزینه‌های حقوق به‌تفکیک سال، ماه، پرسنل و مرکز هزینه

 • گزارش مقایسه‌ای احکام پرسنل

 • گزارشات لایه‌ای حقوق و دستمزد

 • گزارش بازخرید خدمت کارکنان

 • گزارش تسویه حساب کارکنان

 • امکان تهیه فایل بیمه و مالیات به‌تفکیک شعب و کارگاه‌ها