آموزش: معرفی مهارت‌های موردنیاز پست، مدیران و کارکنان، برنامه‌ریزی دوره آموزشی، اثربخشی و ارزشیابی آموزش و ...

نرم‌افزار آموزش شماران مدارک و سوابق آموزش را به‌صورت مدون نگهداری نموده و با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان ارتقاء سطح آموزشی کارکنان و وضعیت آموزشی هر یک از پرسنل را مورد ارزیابی قرار دهد که بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی و ارزیابی آموزشگاه‌ها و اساتید نیز لحاظ شده است. برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی به‌صورت فردی یا گروهی برای هر سال از ویژگی‌های مهم این نرم‌افزار است.

امکانات

 • معرفی دروس آموزشی، دوره و مدرسین
 • معرفی استانداردهای مهارتی مدیران و کارکنان
 • معرفی پارامترهای مهارت‌های آموزشی و کارکنان
 • ارزيابي اساتيد، شركت‌كنندگان و دوره‌های آموزشی
 • ثبت نام کارکنان در دوره‌های آموزشی و پيگيری آن
 • برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشي (بدو خدمت و ضمن خدمت)
 • تعريف مراكز و دوره‌هاي آموزشي
 • ثبت، نگهداري و بازيابي اطلاعات دوره‌هاي آموزشي برگزار شده
 • ثبت، نگهداري و بازيابي اطلاعات شركت‌كنندگان در دوره‌هاي آموزشی
 • برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشي به‌صورت گروهي و انفرادي
 • تنظيم برنامه آموزشي سالانه بر اساس هر شغل
 • ثبت اطلاعات مربوط به اساتيد شامل مشخصات، سوابق و دروس
 • ثبت مشخصات اساتيد از قبيل ساعت تدريس، مدارك تحصيلي، عنوان دوره، شماره حساب مدرس و ...
 • ثبت ميزان اثر‌بخشي پس از گذراندن دوره

گزارشات

 • گزارش خلاصه آموزش به‌تفکیک آموزشگاه، مرکز هزینه، دوره، استاد و ......
 • گزارش ارزیابی آموزش به‌تفکیک دوره، استاد و آموزشگاه
 • گزارش نظرسنجی دوره آموزش

آموزش

نرم‌افزار آموزش شماران امکان می‌دهد تا سازمان، مدارک و سوابق آموزش را به‌صورت مدون در اختیار داشته باشد و با استفاده از این نرم‌افزار ارتقا سطح آموزشی کارکنان و وضعیت آموزشی هر یک از آنان را مورد ارزیابی قرار دهند.ارزیابی و بررسی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی و اساتید در این نرم‌افزار لحاظ شده است. برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی به‌صورت فردی یا گروهی برای هر سال از ویژگی‌های مهم این نرمافزار است.

امکانات

 • معرفی دروس آموزشی، دوره و مدرسین
 • معرفی استانداردهای مهارتی مدیران و کارکنان
 • معرفی پارامترهای مهارت‌های آموزشی و کارکنان
 • ارزيابي اساتيد، شركت‌كنندگان و دوره‌های آموزشی
 • ثبت نام کارکنان در دوره‌های آموزشی و پيگيری آن
 • برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشي (بدو خدمت و ضمن خدمت)
 • تعريف مراكز و دوره‌هاي آموزشي
 • ثبت، نگهداري و بازيابي اطلاعات دوره‌هاي آموزشي برگزار شده
 • ثبت، نگهداري و بازيابي اطلاعات شركت‌كنندگان در دوره‌هاي آموزشی
 • برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشي به‌صورت گروهي و انفرادي
 • تنظيم برنامه آموزشي سالانه بر اساس هر شغل
 • ثبت اطلاعات مربوط به اساتيد شامل مشخصات، سوابق و دروس
 • ثبت مشخصات اساتيد از قبيل ساعت تدريس، مدارك تحصيلي، عنوان دوره، شماره حساب مدرس و ...
 •  ثبت ميزان اثر‌بخشي پس از گذراندن دوره

گزارشات

 • گزارش خلاصه آموزش به‌تفکیک آموزشگاه، مرکز هزینه، دوره، استاد و ......
 • گزارش ارزیابی آموزش به‌تفکیک دوره، استاد و آموزشگاه
 • گزارش نظرسنجی دوره آموزش